Cá dĩa da rắn đỏ

Cá dĩa da rắn đỏ đẹp

Cá dĩa da rắn đỏ trên cơ thể có các sọc chỉ hoa văn chạy kín với nhau

Cá dĩa da rắn đỏ trên cơ thể có các sọc chỉ hoa văn chạy kín với nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *